• برنج باسماتی پاکستانی
  برنج باسماتی پاکستانی
  26,000
  %10
  23,500تومان
 • برنج صبح بخیر محسن پاکستانی
  برنج صبح بخیر محسن پاکستانی
  27,500
  %8
  25,200تومان
 • شکر سفید فله
  شکر سفید فله
  14,000
  %5
  13,300تومان
 • برنج جواهری نظری
  برنج جواهری نظری
  36,500
  %19
  29,700تومان
 • برنج طارم هاشمی 5ستاره
  برنج طارم هاشمی 5ستاره
  40,500
  %14
  34,800تومان
 • برنج طارم فجر
  برنج طارم فجر
  37,200
  %20
  29,900تومان
 • برنج عنربو ممتاز خوزستان
  برنج عنربو ممتاز خوزستان
  25,000
  %10
  22,500تومان